1AN5 1t.analityk
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45   geogr. TA 218   his PS 220 j.polski KM 206
2 8:50- 9:35 j.ang-1/2 By 237
j.niem-2/2 BM 318
pods.chem KB 146   mat MW 201 j.ang-1/2 By 237
j.niem-2/2 BM 235
3 9:45-10:30 rel.-rel KR 234 WF-Ch #ch5 wf1
WF-Dz MS wf2
mat MW 201 zaj.wych MW 201 WF-Ch #ch5 wf1
WF-Dz MS wf2
4 10:35-11:20 r_chem KB 218 WF-Ch #ch5 wf1
WF-Dz MS wf2
j.polski KM 206 fizyka PW 101 j.niem-1/2 ŁM 203
j.ang-2/2 IJ 221
5 11:40-12:25 p.tech.lab p-1/2 PT 137
p.tech.lab p-2/2 Pu 141
j.ang.zaw.-1/2 KS 235
zast.komp-2/2 GJ 102
zast.komp-1/2 GJ 102
j.ang.zaw.-2/2 KS 235
e.dla.bezp ML 101 rel.-rel KR 234
6 12:30-13:15 p.tech.lab p-1/2 PT 137
p.tech.lab p-2/2 Pu 141
r_chem KB 146 biologia roz ŁW 124 filoz DM 329 his PS 227
7 13:20-14:05 p.tech.lab p-1/2 PT 137
p.tech.lab p-2/2 Pu 141
obl.chem KT 146 chem.roz KB 124 inform.-1/2 JB 108
j.ang-2/2 IJ 221
obl.chem KT 124
8 14:15-15:00 p.tech.lab p-1/2 PT 137
p.tech.lab p-2/2 Pu 141
j.polski KM 206 pods.chem KB 124    
9 15:05-15:50 p.tech.lab p-1/2 PT 137
p.tech.lab p-2/2 Pu 141
  j.niem-1/2 ŁM 235
inform.-2/2 RD 308
   
Obowiązuje od: 01.01.2020
Drukuj plan
wygenerowano 2020-01-09
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum