EGZAMINY ZAWODOWE

Informacje dla zdających o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązując na rok szkolny 2016/2017

Informacja do pobrania w pliku pdf

gwiazdki

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z 1 września 2015 r.
w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2015/2016

Komunikat do pobrania w pliku pdf

gwiazdki

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z 31 marca 2015 r.
w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 r.

Komunikat do pobrania w pliku pdf