KADRA

GRONO PEDAGOGICZNE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021:

 

Nazwisko i imię nauczyciela Nauczane przedmioty
mgr Bielenin Łukasz wychowanie fizyczne
mgr Biernat Jan informatyka, przedmioty zawodowe
mgr Błahut Barbara przedmioty zawodowe
mgr Bogoniowska Ewa matematyka
dr    Butor Rafał historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
mgr Byszko-Pałka Beata język angielski
mgr Chrzanowska Maria wdż, nauczyciel bibliotekarz
mgr Drabek Magdalena język polski
mgr Fodczuk Ewa przedmioty zawodowe
mgr Gajek Jarosław chemia, przedmioty zawodowe
mgr Holerek Grzegorz przedmioty zawodowe, podstawy przedsiębiorczości
mgr Jaworowska Krystyna język francuski
mgr Jurczyk Ewa język angielski
mgr Jurczyk Iwona język angielski
mgr Kanafek Roman religia
mgr Kasztalska Magdalena język polski
mgr Korczyk Bogusław edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Kowalewski Sławomir wychowanie fizyczne
mgr Kowalska Teresa chemia, przedmioty zawodowe
mgr Kozaczko Sonia język angielski
mgr Kubicka Iwona matematyka
mgr Kwoka Bożena chemia, przedmioty zawodowe
mgr Lisowska Ewa język niemiecki
mgr Łogusz Iwona przedmioty zawodowe
mgr Łozińska Wanda biologia, chemia,
mgr Machnicka Agnieszka matematyka
mgr Marcinów Jadwiga przedmioty zawodowe
mgr Maśka Anna przedmioty zawodowe
mgr Michalak-Walusiak Jolanta matematyka
mgr Michalska Gabriela geografia
mgr Michałowicz Patrycja geografia
mgr Owczarz Danuta język niemiecki
mgr Pacyński Marcin matematyka, fizyka
mgr Parcheta Piotr informatyka, matematyka, przedmioty zawodowe
mgr Pawlus Teresa podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe
mgr Pieńkowska Teresa język polski
mgr Pokładnik Beata rewalidacja
mgr Pudło Iwona chemia, przedmioty zawodowe
mgr Pustówka-Wolff Krystyna matematyka
mgr Ratajczak Tomasz przedmioty zawodowe
mgr Rojkowski Jacek przedmioty zawodowe
mgr Sadlok Radosław przedmioty zawodowe
mgr Sroka Bogdan przedmioty zawodowe
mgr Stańczyk Michał wychowanie fizyczne
mgr Wanot Bożena nauczyciel bibliotekarz, pedagog szkolny
mgr Wojtyłko Anna wychowanie fizyczne
mgr Wrzosok Jolanta przedmioty zawodowe
mgr Zając Blandyna przedmioty zawodowe
mgr Zawarus Piotr religia
mgr Zieliński Jacek informatyka
mgr Zontek Ewa pedagog szkolny

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI W ROKU SZKOLNY 2018/2019:

Pracownik Stanowisko
mgr Cholewa Joanna kierownik administracyjno-gospodarczy
specjalista ds. finansowych
Dunikowska Izabela referent ds. administracyjnych
Witek Ewelina sekretarz szkoły

 

PRACOWNICY OBSŁUGI W ROKU SZKOLNY 2018/2019:

Pracownik Stanowisko
portier
Cisowska Jadwiga pracownik sprzątający
Matras Maria pracownik sprzątający
Mitek Zdzisław konserwator
Paluszik Gabriela pracownik sprzątający
Wolak Anna pracownik sprzątający
Wróbel Mirena pracownik sprzątający