XV Konkurs „Z CHEMIĄ NA TY” dla uczniów szkół podstawowych

Wydział Chemii i Ochrony Środowiska 

Bielskiej Szkoły Przemysłowej 

organizuje XV Konkurs „Z CHEMIĄ NA TY”

dla uczniów szkół podstawowych

Zapraszamy wszystkich uczniów zainteresowanych chemią, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w rywalizacji ze swoimi rówieśnikami.

Regulamin konkursu

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.

Konkurs odbędzie się dnia 24 marca 2020 r. (wtorek) o godz. 1000 w Bielskiej Szkole Przemysłowej.

Konkurs składa się z dwóch części:

  • części teoretycznej (rozwiązywanie zadań testowych),
  • części praktycznej (proste ćwiczenia laboratoryjne).

W przypadku dużej liczby uczestników w części praktycznej będą brały udział osoby o największej ilości punktów zdobytych w części teoretycznej.

Uczestników obowiązuje znajomość całego materiału objętego programem nauczania chemii w szkołach podstawowych rozszerzonego o pojęcie mola i hydrolizy oraz umiejętność wykonywania prostych czynności laboratoryjnych.

Orientacyjny harmonogram  konkursu:

1000   - 1015 powitanie uczestników i gości

1015    - 1145 rozwiązywanie zadań teoretycznych

1200 - 1300 wykonywanie ćwiczeń laboratoryjnych

1300 - 1400 poczęstunek, poprawa prac konkursowych

ok. 1400 ogłoszenie wyników

Uczestnicy konkursu przywożą ze sobą:

  • legitymację szkolną,
  • przybory do pisania i kalkulator.

Nad przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą organizatorzy i opiekunowie młodzieży.

Prosimy o wypełnienie i odesłanie karty zgłoszenia uczestników konkursu
(max. 3 uczniów) do 10 marca 2020 r.

 

Organizatorzy

karta zgłoszenia 2020