WYPRAWKA SZKOLNA 2019/2020

Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zarządzenie Prezydenta Miasta Bielska-Białej
oraz potrzebne dokumenty do pobrania znajdują się na stronie:
http://mzo.bielsko.pl w zakładce „Wyprawka szkolna”