KOMUNIKATY

Uprzejmie informujemy, iż 26.06.2020 roku tj. piątek zakończenie roku szkolnego będzie miało wyjątkowy charakter ze względu na  okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wręczenie świadectw będzie  odbywało się w różnych godzinach w klasopracowniach przypisanych do danego zespołu klasowego.

Uczniowie spotkają się z wychowawcami, którzy uroczyście wręczą swoim wychowankom świadectwa ukończenia danej klasy(załącznik-harmonogram).

26.06.2020 o godzinie 12.00 Dyrektor Bielskiej Szkoły Przemysłowej bardzo serdecznie zaprasza na spotkanie absolwentów klas czwartych, którzy ukończyli szkołę
z wyr
óżnieniem. To uroczyste pożegnanie będzie miało miejsce w gabinecie Pana Dyrektora .

godziny

gwiazdki

Procedury konsultacji (plik pdf)

Załącznik nr 3 Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia w Bielskiej Szkoły Przemysłowej. (plik PDF)

TERMINY KONSULTACJI DLA MATURZYSTÓW W OD 25.05 do 07.06.2020 ROKU ( PLIK PDF)

TERMINY KONSULTACJI DLA UCZNIÓW OD 01.06.2020 ROKU ( PLIK PDF)

gwiazdki

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/642

Link bezpośredni do Dziennika Ustaw – http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000064201.pdf

gwiazdki

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w dniach od 25 marca  do 10 kwietnia 2020 roku Bielska Szkoła Przemysłowa prowadzi zajęcia w formie zdalnego nauczania.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Rozporządzenie MEN nowelizacja-COViD-19 (art 30b.)- https://dokumenty.men.gov.pl/rozporzadzenie_MEN_nowelizacja_-_COViD-19_art_30b.pdf

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Rozporządzenie MEN COViD-19 art. 30chttps://dokumenty.men.gov.pl/Rozporzadzenie_MEN_COViD-19_art_30c.pdf

gwiazdki

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
w Bielskiej Szkole Przemysłowej zostają zawieszone
w dniach od 12 – 25 marca  2020r. aż do odwołania.

W związku z tą sytuacją odwołane zostają wszystkie wyjścia z młodzieżą, uroczystości  i konkursy międzyszkolne oraz zebranie z Rodzicami (zaplanowane na 23.03.2020r.).

Bieżące komunikaty:

-  informacje na stronie Wydziału Zarządzania Kryzysowego (https://zzk.bielsko-biala.pl/)
- Ministerstwo Edukacji Narodowej Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
( https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach)

gwiazdki

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
(link do pdf)

gwiazdki

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

https://www.gov.pl/static/code/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie.html

gwiazdki

Regulamin wjazdu i parkowania

na terenie Bielskiej Szkoły Przemysłowej w Bielsku-Białej

Regulamin wjazdu i parkowania do pobrania w PDF