KOMUNIKATY

Komunikat 31– 23.10.2020 – Nauczanie zdalne w BSP.

Zgodnie z zaleceniami MEN ze względu na obostrzenia i ogłoszenie czerwonej strefy dla całego kraju do dnia 08.11.2020 roku nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W przypadku zajęć praktycznych przygotowujących do egzaminów zawodowych w klasach III i IV będzie możliwe prowadzenie pracowni zawodowych w postaci zajęć praktycznych w szkole  od 02.11.2020 roku po ukazaniu się stosownych rozporządzeń.
Organizacja naszej pracy od 26.10.2020 będzie wyglądać następująco:

 1. Od 26.10.2020 roku rozpoczynamy zdalne nauczanie i obowiązkowo realizujemy podstawę programową z każdego przedmiotu.
 2. W nauczaniu zdalnym wykorzystujemy usługę GSuite i aplikacje z nią związane (np.classroom,meet ), Zoom lub inne komunikatory.
 3. Obowiązuje normalny podział godzin (od 14.09.2020 roku).
 4. Wpisujemy obecność na podstawie odebranej informacji przez ucznia, ewentualnych zwrotnych wiadomości  w e-dzienniku lub na narzędziach na których pracujemy np. w classroom google czy też uczestnictwa ucznia w lekcji online obowiązują zasady przesłane wcześniej w wiadomości w mobidzienniku-Frekwencja podczas zdalnego nauczania).

 

gwiazdki

 

Przypominamy:

 1. Ograniczamy do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym w strefach wydzielonych;
 2. Obowiązuje zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły oraz stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia);
 3. Obowiązuje zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz);
 4. Wprowadza się zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych;
 5. Zaleca się prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły;
 6. W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby informuje się  rodziców iż jest możliwość pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej). Zgłaszamy te informacje wychowawcy klasy.
 7. W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego – nauczyciel prowadzący nauczanie indywidualne, może prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

4 zasady bezpieczeństwa – DDMA

Skuteczna walka z koronawirusem polega na przestrzeganiu podstawowych zasad postępowania, tzw. DDMA:

 • dystans
 • dezynfekcja
 • maseczka
 • aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe

Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem.

gwiazdki

wyprawka_szkolna_2020

Wyprawka szkolna 2020 (plik do pobrania w pdf)

gwiazdki

Procedury konsultacji (plik pdf)

Załącznik nr 3 Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia w Bielskiej Szkoły Przemysłowej. (plik PDF)

TERMINY KONSULTACJI DLA MATURZYSTÓW W OD 25.05 do 07.06.2020 ROKU ( PLIK PDF)

TERMINY KONSULTACJI DLA UCZNIÓW OD 01.06.2020 ROKU ( PLIK PDF)

gwiazdki

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/642

Link bezpośredni do Dziennika Ustaw – http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000064201.pdf

gwiazdki

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w dniach od 25 marca  do 10 kwietnia 2020 roku Bielska Szkoła Przemysłowa prowadzi zajęcia w formie zdalnego nauczania.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Rozporządzenie MEN nowelizacja-COViD-19 (art 30b.)- https://dokumenty.men.gov.pl/rozporzadzenie_MEN_nowelizacja_-_COViD-19_art_30b.pdf

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Rozporządzenie MEN COViD-19 art. 30chttps://dokumenty.men.gov.pl/Rozporzadzenie_MEN_COViD-19_art_30c.pdf

gwiazdki

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
w Bielskiej Szkole Przemysłowej zostają zawieszone
w dniach od 12 – 25 marca  2020r. aż do odwołania.

W związku z tą sytuacją odwołane zostają wszystkie wyjścia z młodzieżą, uroczystości  i konkursy międzyszkolne oraz zebranie z Rodzicami (zaplanowane na 23.03.2020r.).

Bieżące komunikaty:

-  informacje na stronie Wydziału Zarządzania Kryzysowego (https://zzk.bielsko-biala.pl/)
- Ministerstwo Edukacji Narodowej Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
( https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach)

gwiazdki

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
(link do pdf)

gwiazdki

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

https://www.gov.pl/static/code/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie.html

gwiazdki

Regulamin wjazdu i parkowania

na terenie Bielskiej Szkoły Przemysłowej w Bielsku-Białej

Regulamin wjazdu i parkowania do pobrania w PDF