INFORMACJE GRUPA II

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW I ICH RODZICÓW DOTYCZĄCE WYJAZDU ZAGRANICZNEIGO
W RAMACH PROGRAMU REALIZOWANEGO ZE ŚRODKÓW POWER NA ZASADACH PROGRAMU ERASMUS+ - GRUPA II (Czerwiec 2018)

Informacje dla rodziców-06.2018-gr2 (plik pdf)