JĘZYK POLSKI W BSP

Podstawa programowa język polski 

Przedmiotowy system oceniania  z języka polskiego w BSP:

PSO w BSP (pdf)