JĘZYK POLSKI W BSP

Podstawa programowa język polski (pdf)

Przedmiotowy system oceniania  z języka polskiego w BSP:

PSO w BSP(pdf)

Załącznik do Przedmiotowego Systemu Oceniania obowiązującego w BSP:

Załącznik do PSO