XIV Konkurs „Z CHEMIĄ NA TY” dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych

Wydział Chemii i Ochrony Środowiska

Bielskiej Szkoły Przemysłowej

organizuje XIV Konkurs „Z CHEMIĄ NA TY”

dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych

 

Zapraszamy wszystkich uczniów zainteresowanych chemią, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w rywalizacji ze swoimi rówieśnikami.

 

 

Regulamin konkursu

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych.

Konkurs odbędzie się dnia 27 marca 2019 r. (środa) o godz. 1000 w Bielskiej Szkole Przemysłowej.

Konkurs składa się z dwóch części:

części teoretycznej (rozwiązywanie zadań testowych),

części praktycznej (proste ćwiczenia laboratoryjne).

W przypadku dużej liczby uczestników w części praktycznej będą brały udział osoby o największej ilości punktów zdobytych w części teoretycznej.

Uczestników obowiązuje znajomość całego materiału objętego programem nauczania chemii w szkołach gimnazjalnych rozszerzonego o pojęcie mola oraz umiejętność wykonywania prostych czynności laboratoryjnych.

Harmonogram  konkursu:

1000   - 1015 powitanie uczestników i gości

1015    - 1145 rozwiązywanie zadań teoretycznych

1200 - 1300 wykonywanie ćwiczeń laboratoryjnych

1300 - 1400 poczęstunek, poprawa prac konkursowych

ok. 1400 ogłoszenie wyników

Uczestnicy konkursu przywożą ze sobą:

legitymację szkolną,

przybory do pisania i kalkulator.

Nad przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą organizatorzy i opiekunowie młodzieży.

Prosimy o wypełnienie i odesłanie karty zgłoszenia uczestników konkursu
(max. 3 uczniów) do 15 marca 2019 r.

 

Organizatorzy

karta_zgloszenia