Jubileusz 150-lecia BSP 1864-2014

Karta zgłoszenia do pobrania: karta zgłoszenia (doc)  lub karta zgłoszenia (pdf)

Zgłoszenia oraz wpłaty osób chcących wziąć udział w obchodach 150-lecia Bielskiej Szkoły Przemysłowej  przyjmowane  są do 15-go września 2014 roku na konto:

Getin Noble Bank SA nr 22 1560 0013 2000 1761 4864 5100

z dopiskiem „150-lecie BSP„ oraz nazwiskiem i imieniem oraz adresem absolwenta .

Organizatorzy