Trochę nas zaćmiło

Dzi­siaj można było obserwować czę­ścio­we za­ćmie­nie Słoń­ca. W na­szym kraju Księ­życ za­krył około 60 procent tar­czy sło­necz­nej, a w pół­noc­no-za­chod­niej czę­ści kraju nawet 76 procent. Nie sprawdziliśmy tego tak dokładnie, ale widok był wyjątkowy. Następna okazja dopiero za 11 lat.

Zdjęcia w galerii

:-)