WIELKA GALA W BIELSKIEJ SZKOLE PRZEMYSŁOWEJ

We wtorek 5 lutego 2013 roku odbyła się w Bielskiej Szkole Przemysłowej WIELKA GALA podsumowująca konkurs historyczno-polonistyczny „Nie rozdziobią nas kruki ni wrony …

Były nagrody, dyplomy, wyrazy uznania i mnóstwo satysfakcji. Najlepsi powtórnie zaprezentowali swoje prace, tym razem już bez zbędnego stresu. Konkurs charakteryzował się tym, że dawał uczestnikom możliwość ujawnienia różnorodnych talentów.

O tym, że pomysł „chwycił”, świadczy nie tylko udział w konkursie kilku szkół z terenu naszego miasta (2 LO im. Asnyka, ZSO im. Armii Krajowej, ZSEEiM, Gimnazjum nr 4), ale także, a może przede wszystkim, entuzjastyczne wypowiedzi finalistów i laureatów. Uczniowie chwalili sam pomysł, pozwalający im odnaleźć się w bogatej propozycji form konkurencji, oraz to, że wspólnie pracując (np. przygotowując wspólny występ chóru), mogli spędzić ze sobą więcej czasu, lepiej się poznać, bardziej zżyć.

Zwracali też uwagę na fakt, że przygotowując się merytorycznie, trafiali na wiele faktów, o których nie wiedzieli lub nie pamiętali, wiele ciekawostek… Mogli także przełamać tremę i nabyć pewne sprawności społeczne, tak przecież istotne. Organizatorom jednak chodziło przede wszystkim o propagowanie postawy patriotycznej wśród młodzieży – i ten cel nadrzędny, wydaje się, osiągnęli.

Przypominając sobie fakty z historii, uczniowie mogli odczuć dumę z bycia Polakami. Należy tutaj zaznaczyć, że konkurs, który okazał się nie tylko wartościowym przedsięwzięciem ze względu na cel, nie tylko atrakcyjnym i satysfakcjonującym dla młodzieży ze względu na możliwość zaprezentowania talentów, ale także dającym satysfakcję ze względu na atrakcyjność nagród .

Nie byłby takim, gdyby nie hojność darczyńców, przede wszystkim firmy TAURON- WYTWARZANIE, od której uczestnicy otrzymali ufundowany przejazd do Sosnowca na KONCERT, vouchery podarunkowe do kina, nagrody książkowe i bardzo wymowne gorące serduszka- termofory kieszonkowe. A było kogo obdarowywać, bo do finału dotarło 91 osób, a ponad 50 zajęło miejsca lub zdobyło wyróżnienia.

GRATULUJEMY

:-)