Warsztaty uczniów w AGH w Miękini

W grudniu uczniowie klas 2EO i 3EO kształcący się na kierunku technik urządzeń i
systemów energetyki odnawialnej mieli okazję być uczestnikami dwudniowych warsztatów
zorganizowanych przez pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
w Krakowie. Warsztaty zrealizowano w Laboratorium Edukacyjno–Badawczym
Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini.

W ramach warsztatów uczniowie podzieleni na małe grupy mieli okazję:
- połączyć kocioł gazowy z pompą ciepła,
- złożyć kompletną instalację fototermiczną (wykorzystującą kolektory słoneczne do
przygotowania ciepłej wody użytkowej), a także przeprowadzić próbę jej szczelności i
odpowietrzenie,
- przeanalizować parametry pracy różnych instalacji fotowoltaicznych,
- zgrzewać polipropylenowe przewody rurowe,
- lutować miedziane przewody rurowe,
- poznać rozwiązania wykorzystywane w Laboratorium w celach grzewczych.

Udział w warsztatach był kolejnym krokiem w edukacji zmierzającej do zdania egzaminów
zawodowych i uzyskania wiedzy i umiejętności w zakresie montażu i eksploatacji systemów
energetyki odnawialnej.

Opiekunowie grupy: Radosław Sadlok i Piotr Parcheta

Zapraszamy do Galerii

:-)