Stypendium za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018.

8 listopada w Urzędzie Miejskim, Prezydent Miasta Bielska-Białej Jacek Krywult spotkał się z laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych. Uczniowie bielskich placówek oświatowych otrzymali jednorazowe stypendium za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018. Wśród 9 nagrodzonych uczniów szkół ponadgimnazjalnych znaleźli sie Grzegorz Biesik oraz Wiktoria Łukosz z wydziału tekstylno artystycznego Bielskiej Szkoły Przmysłowej.

Przyznanie stypendiów było możliwe dzięki Lokalnemu Programowi Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.  Celem programu jest motywowanie uczniów do odkrywania własnych uzdolnień oraz do pracy nad ich rozwijaniem i pogłębianiem wiedzy, zachęcanie uczniów do uczestnictwa w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, a także popularyzowanie takich wyróżniających się uczniów, ich szkół i nauczycieli w środowisku lokalnym,

IMG_20181109_0003_NEW-01IMG_20181109_0004_NEW-01

:-)