Konkurs wiedzy o krajach „Poznajmy się”

6 kwietnia 2018 roku, Zespół Języków Obcych zorganizował 2 edycję konkursu wiedzy o krajach anglo-, niemiecko- i francuskojęzycznych. W konkursie wzięło udział 21 trzyosobowych zespołów wytypowanych przez 13 klas: pierwszych, drugich i trzecich.
1 etap polegał na rozwiązaniu testu wyboru złożonego z 50 pytań zamkniętych – dotyczących wiedzy ogólnej o historii, geografii i kulturze krajów posługujących się językami: angielskim, francuskim i niemieckim. Uczniowie mieli 45 minut na rozwiązanie testu. Po sprawdzeniu wszystkich arkuszy wyłoniono 5 najlepszych drużyn, które wzięły udział w finale. W tej części konkursu, uczniowie musieli odpowiedzieć na 6 wylosowanych pytań otwartych, pełną odpowiedź premiowano 2 punktami, częściową 1 punktem.
Po dogrywce wyłoniono zwycięzców konkursu.

Pierwsze miejsce zdobyła drużyna z klasy 2 AO w składzie:
Jakub Tyborowski
Patryk Binda
Dominik Parma

Drugie miejsce wywalczyła drużyna z klasy 2 TM w składzie:
Julia Nowotarska
Diana Przybysz
Bartosz Równicki

Trzecie miejsce zajęła drużyna z klasy 3 AO w składzie:
Oliwia Dobies
Dominika Kluz
Anna Zejma

Konkurs upłynął w atmosferze dobrej zabawy. Niektórzy uczestnicy solidnie przygotowali się do rywalizacji prezentując rozległą wiedzę o wspomnianych krajach. Na laureatów konkursu czekały atrakcyjne nagrody i oceny z aktywności.

Teskt: Iwona Jurczyk, Krystyna Jaworowska

Zapraszamy do galerii

:-)