DZIEŃ NAUKI W BIELSKIEJ SZKOLE PRZEMYSŁOWEJ

9 kwietnia 2013 r.  to DZIEŃ NAUKI W BIELSKIEJ SZKOLE PRZEMYSŁOWEJ. Zaproszeni PRACOWNICY NAUKOWI zaprezentowali nie tylko tematy , które wiążą się z kierunkami kształcenia w naszej szkole , ale także przedstawili zagadnienia przybliżające nowe dziedziny nauki lub dające nowe spojrzenie na problemy już znane.

DZIEŃ NAUKI został zorganizowany z myślą o wszystkich uczniach naszej szkoły jako nowa forma kontaktu z fascynującym światem nauki i wiedzy. Organizatorzy zaplanowali HARMONOGRAM dnia w ten sposób, aby każda klasa mogła wziąć udział w wybranym wykładzie lub zajęciach warsztatowych.

Odpowiedzialnymi za sprawny przebieg tego dnia byli : mgr Wanda Łozińska, mgr Grzegorz Holerek, mgr Iwona Pudło , mgr Bożena Kwoka oraz mgr Blandyna Zając.

Zdjęcia: Kamil Szmidla 1EG

:-)