POŻEGNANIE KLAS MATURALNYCH

W dniu 26 kwietnia 2013 roku odbyło się uroczyste POŻEGNANIE klas maturalnych . Po wprowadzeniu POCZTU SZTANDAROWEGO i odśpiewaniu HYMNU nastąpiło powitanie Dyrekcji , przedstawiciela Rady Rodziców , nauczycieli i abiturientów.

Uroczystość rozpoczął Dyrektor Szkoły mgr inż. Bogdan Sroka . Podsumował lata nauki w BSP oraz wręczył dyplomy i nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce , pracę na rzecz szkoły i osiągnięcia w licznych konkursach . DYPLOMY – jako wyraz uznania otrzymali również rodzice uczniów kończących Naszą szkołę z wyróżnieniem . Następnie po oficjalnym PRZEKAZANIU SZTANDARU abiturienci złożyli uroczyste PRZYRZECZENIA.

Przedstawiciele maturzystów podziękowali DYREKCJI , NAUCZYCIELOM I WYCHOWAWCOM, za trud wychowania , wiedzę i nauczanie oraz wręczyli DYREKCJI wiązanki kwiatów . Wyprowadzenie Pocztu Sztandarowego zakończyło część oficjalną uroczystości.

W części artystycznej zaprezentowany został POKAZ MODY przygotowany pod kierunkiem mgr Iwony Łogusz i mgr Jadwigi Marcinów. Kolekcja w większości została zaprojektowana i wykonana przez młodych projektantów z naszej szkoły z kl. 4TŚ – między innymi : Bernadety Zaręby , Katarzyny Caputy , Jarosława Kusia oraz Pauliny Rogoz.

 Następnie KOŁO TEATRALNO-WOKALNE pod opieką mgr Jacka Rojkowskiego przedstawiło oryginalną i zabawną historię pt. „KOPCIUSZEK”. Wszyscy MATURZYŚCI otrzymali upominki oraz „ROCZNIK SZKOLNY” , przygotowany przez mgr Mirosława Olszewskiego oraz mgr Jacka Rojkowskiego.

Nad całością imprezy czuwała mgr Maria Chrzanowska.

:-)