CZWARTE INTEGRACYJNE SPOTKANIA MUZYCZNE Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI

W dniu 23 listopada 2012 roku uczniowie zespołu wokalnego „Jones” Bielskiej Szkoły Przemysłowej pod opieką mgr Ewy Zontek brali udział w czwartych integracyjnych spotkaniach muzycznych z osobami niepełnosprawnymi. W Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku-Białej otrzymali DYPLOMY GRATULACYJNE. Młodzież spędzała miło czas, dzieląc się śpiewem, radością i uśmiechem z uczestnikami. .

read more

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 9 listopada 2012 r. odbyły się w naszej szkole uroczystości poświęcone rocznicy ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. W obchodach tych wzięło udział 8 klas.  Program artystyczny przedstawili uczniowie z klas 3AT i 1AO pod kierunkiem pani mgr JOANNY KUPRYNOWICZ. Prelekcję multimedialną poświęconą wojnie polsko-bolszewickiej wygłosił dr RAFAŁ BUTOR.

read more

KONKURS „KSIĄŻKA NA EKRANIE”

6 listopada 2012r. został przeprowadzony konkurs „Książka na Ekranie”. Celem konkursu było upowszechnienie kultury filmowej, jak również rozbudzenie i poszerzenie zainteresowań sztuką filmową. W konkursie wzięły udział klasy: 1TG, 1OG, 1AO, 2AT, 2EG, 2AO, 3TG, 4TŚ i 4AN. Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowały się klasy: 4TŚ, 2AO, 1AO i 3TG. Po zakończeniu konkursu wyłoniono zwycięzców: […]

read more